Bli en effektivare arbetsgivare med Mybenefit

Mybenefits molntjänst hjälper företag, organisationer och deras medarbetare att göra kloka val av personalförmåner. Mybenefit hjälper dig att synliggöra hela förmånspaketet, bygga medarbetarnas kunskap och vägleda dem i valen av förmåner. Dessutom digitaliserar vi dina administrativa processer.

Boka demo

Tjänster som stödjer personallivscykeln

Mybenefit erbjuder tjänster för att underlätta arbetsgivares arbetsprocesser längs hela personallivscykeln.

Attrahera

Marknadsför dig som arbetsgivare genom att visa hela ert förmånserbjudande till de ni vill rekrytera.  Tjänsten kandidathantering gör att arbetsgivaren kan erbjuda utvalda kandidater en anpassad förmånsportal.

Rekrytera

Se till att era nyanställda får en bra start! Med hjälp av tjänsten onboarding kan du som arbetsgivare se till att introduktionen för nyanställda fungerar väl.

Introducera

Inte bara nyanställda behöver får en bra start. När anställda byter arbetsuppgifter eller om verksamheten ändras är det viktigt att de som omfattas av ändringen får bra information.

Utveckla

Det enda som är konstant är behovet att utvecklas. Se till att anställda har den senaste informationen och det stöd som de behöver för att kunna utföra sitt arbete väl.

Belöna

Visualisera och kommunicera totala förmåner samt gör lönespecifikationer tillgängliga på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Val av exempelvis bonus- och löneväxling eller uttag av timbanksaldo blir enkelt för medarbetare och arbetsgivaren.

Avveckla

Oavsett om anställda går vidare till nya utmaningar i andra delar av arbetsmarknaden eller går i pension är avslutet viktigt. Skapa en anpassad portal för anställda vars anställning upphört.

Attrahera

Marknadsför dig som arbetsgivare genom att visa hela ert förmånserbjudande till de ni vill rekrytera.  Tjänsten kandidathantering gör att arbetsgivaren kan erbjuda utvalda kandidater en anpassad förmånsportal.

Introducera

Inte bara nyanställda behöver får en bra start. När anställda byter arbetsuppgifter eller om verksamheten ändras är det viktigt att de som omfattas av ändringen får bra information.

Belöna

Visualisera och kommunicera totala förmåner samt gör lönespecifikationer tillgängliga på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Val av exempelvis bonus- och löneväxling eller uttag av timbanksaldo blir enkelt för medarbetare och arbetsgivaren.

Rekrytera

Se till att era nyanställda får en bra start! Med hjälp av tjänsten onboarding kan du som arbetsgivare se till att introduktionen för nyanställda fungerar väl.

Utveckla

Det enda som är konstant är behovet att utvecklas. Se till att anställda har den senaste informationen och det stöd som de behöver för att kunna utföra sitt arbete väl.

Avveckla

Oavsett om anställda går vidare till nya utmaningar i andra delar av arbetsmarknaden eller går i pension är avslutet viktigt. Skapa en anpassad portal för anställda vars anställning upphört med exempelvis en avslutsenkät och möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring.

Vad är Mybenefit Studio?

Mybenefit  Studio  är ett webbaserat gränssnitt där du skapar, ändrar och uppdaterar grunddata i portalen. Olika behörighetskategorier styr vad olika administratörsroller tillåts att göra. Grundidén är att den som är behörig, har rätt befogenhet och är mest lämpad ska utföra arbetet och verktyget ska vara så intuitivt och lättanvänt som möjligt.

Funktioner i Mybenefit Studio

Det finns en mängd funktioner som tillsammans bygger upp Mybenefit Studio. Information och data som funktionerna är beroende av kan uppdateras manuellt eller automatiskt. Det finns också stöd för parametersättning vilket innebär att information kan återanvändas effektivt och underlättar administration.

Att skapa sidor är ”bara ett klick bort”. Sidorna kan innehålla en stor variation av element som: text, bild, video, dokument, länkar och mycket mer.

Kan du Word, kan du Easy editor! Du editerar själv texter, bilder, videos och dokument. Med Easy editor kan du skapa helt fritt utan utvecklare eller kodkunskap.

Det är din organisation och dina medarbetare, så självklart ska din grafiska profil vara det som styr utseendet.

Visualisera data snyggt och avlasta samtidigt dina administratörer! Låt dina anställda få svar på vanliga frågor som: friskvårdsbidrag, semesterdagar, etc.

Vill du att dina anställda ska uppmärksamma något av speciell vikt? Använd då puffar som är ytterligare ett sätt att fånga anställdas uppmärksamhet.

Ibland behöver man kunna göra beräkningar och simuleringar för att förstå vilka konsekvenser olika val för med sig. Med beräkningsmoduler kan användare enkelt få de svar de behöver.

Med filintegration är det enkelt att hålla information aktuell och ger också stor möjlighet till automatisering.

Formulär är flexibla och mycket användbara för att låta användare göra intresseanmälningar och beställningar. Formulären kan göras tillgängliga endast för bestämda kategorier anställda under en begränsad tid.

Rätt information till rätt mottagare! Med filter kan du styra innehåll som exempelvis sidor. Med filter ges stora möjligheten att anpassa innehållet på ett effektivt sätt.

Du är i gott sällskap

Joina tusentals andra glada kunder som redan använder Mybenefit.

Mybenefit har hjälpt oss att skapa en tydlighet i vad vi erbjuder våra medarbetare. Mybenefit hjälper våra medarbetare att nyttja sitt friskvårdsbidrag på ett enkelt sätt och våra chefer kan skicka ett digitalt anställningserbjudande till en kandidat. Enkelt, anpassningsbart och proffsigt!
Sofia Jarl Adolfsson
HR Business Partner Sogeti Sverige AB
Vi har nyligen börjat använda Mybenefit och mina medarbetare upplevera att de har fått en mycket bättre koll på sina förmåner än tidigare. För oss är det ett viktigt verktyg både vid rekrytering och när vi pratar förmåner internt. Och så är de ett bra gäng att ha att göra med!
Marcus Wileen
Operativ chef, Vinnovera

Specialister i samverkan

Vi är många som arbetar för dig! Mybenefit är glada över att låta engagerade leverantörer av förmåner och erbjudanden tillhandahålla sin egen specialistsupport och rådgivning till er som arbetsgivare och era anställda. Som kund kan du dra nytta av våra upphandlade avtal och färdiga integrationer.

Våra paketlösningar

Med Mybenefit kan du enkelt skapa den lösning som passar ditt företag. För att göra det enkelt för dig har vi skapat färdiga paket. Välj det som passar dig bäst!

Bas

För organisationer som själva hanterar uppdatering av information.

4 000 SEK

PER MÅNAD
Upp till 100 användare
Hantera kandidater
Erbjudanden och förmåner
Total ersättning
Lönespecifikationer
Mybenefit Studio
Beställ
Initialt tillkommer en engångskostnad på 15.000 kr för införandeprojekt där Mybenefit bistår med projektledning för uppsättning, anpassning av tjänsten till era önskemål samt hjälp vid lansering till anställda.

Komplett

Automatisering via integration samt administrativt stöd.

1 000 SEK

+ 30 KR/MÅNAD OCH ANVÄNDARE
Från och med 100 användare
Allt i paket Bas +
Integrationer och single sign on
Digital administration
Anpassad kandidathantering
Support
Beställ
Initialt tillkommer en engångskostnad på 30.000 kr för införandeprojekt där Mybenefit bistår med projektledning för uppsättning, anpassning av tjänsten till era önskemål samt hjälp vid lansering till anställda.

Anpassad

För organisationer med stort behov av unika anpassningar.

Offert

KUNDUNIK KONFIGURATION
Obegränsat antal användare
Allt i paket Komplett +
Anpassningar
API'er och filhantering
Kundunika funktioner
Prioriterad support
Beställ
Mybenefit erbjuder projektledning för uppsättning, anpassning av tjänsten till era önskemål samt hjälp vid lansering till anställda.