• Ett enkelt sätt att erbjuda dina medarbetare förmåner och löneväxling

Allt fler vill löneväxla. Arbetsgivare som kan erbjuda en enkel lösning för löneväxling har en konkurrensfördel och kan lättare attrahera och behålla talanger. mybenefit är precis en sådan lösning, färdigpaketerad som en svit av lättanvända molntjänster.

 

Löneväxling: ett attraktivt ersättningsalternativ

I en tid då sparräntorna går mot noll och avdragsrätten för pensionssparande försvinner: vilka medel återstår då för löntagare att få hävstångseffekt på sin förvärvsinkomst? Många vänder blicken mot arbetsgivarnas förmånspaket och enklare skatteplanering som löneväxling.

Löneväxling är en attraktiv metod för att få mer kvar i plånboken. Men det kan vara svårt för vanliga löntagare, och deras arbetsgivare, att förstå regelverket och räkna på beloppen. myBenefits svit av molnbaserade tjänster för förmånshantering klarlägger enkelt och tydligt dina medarbetares villkor för löneväxling och andra förmåner.

mybenefit är en väletablerad tjänst bland moderna företag och organisationer med ambitioner att tillgodose sina medarbetares önskemål.

 

Employer branding

Det gäller att förstå och utnyttja de möjligheter som finns. Men steget mot även enklare skatteplanering kan vara stort. För många löntagare är den klassiska lönespecifikationen fortfarande det enda måttet på deras inkomst. Men alternativen är många och vi är mitt i den nya tidens mer dynamiska synsätt på ersättningar och förmåner.

mybenefit hjälper företag att dra nytta av det ökade intresset genom att förenkla hanteringen av varje medarbetares ersättningar och förmåner. Individuellt utformade program gör löneadministrationen allt komplexare. Men den arbetsgivare som lyckas blir snabbt populär på arbetsmarknaden. Löneväxling är employer branding av bästa märke, i praktiken.

 

Enkelt att administrera och använda

Med mybenefit samlas all information om varje medarbetares ersättningar och förmåner i en lättanvänd molntjänst. Informationen är tillgänglig genom enkla och intuitiva ikoner och tydliga grafiska översikter.

Tjänsten är moduluppbyggd så att du kan bygga på med fler delsystem efter hand. Som molntjänst är mybenefit dessutom enkel att använda, eftersom du slipper bekymra dig över drift och underhåll.

Tjänsten mybenefit består av tre moduler som fungerar oberoende av varandra och som hjälper dig att förenkla ditt HR-arbete:

Benefit Statement

ger dig en översikt över dina egna ersättningar och förmåner

Benefit Portal

hanterar dina medarbetares löner, förmåner, pensioner och försäkringar

Benefit Marketplace

samlar ett urval av förmånserbjudanden och automatiserar köpprocessen för medarbetarna

Om mybenefit

myBenefit agerar som en sammanhållande leverantör av marknadens utbud av produkter och tjänster kring förmåner och löneväxling.

Tillsammans utgör mybenefit dagens och morgondagens mest lättanvända förmånsplattform för progressiva arbetsgivare.