Fem steg är allt som behövs

Här beskrivs införandeprocessen i fem enkla steg: demonstrera, förbereda, bygga, färdigställa och slutligen lansera.

Demonstrera

Här visar vi de möjligheter och värden som finns med en förmånsportal från Mybenefit och informerar om processen att införa portalen.

Förbereda

Med avtal på plats och en god förståelse för era behov och önskemål kan vi gå vidare i projektet.

Bygga

Nu bygger vi din förmånsportal och skapar integrationer med de förmånsleverantörer som du som kund valt ut. Under en workshop anpassar vi portalen till respektive medarbetarkategori, deras förmånspaket och andra förutsättningar.

Färdigställa

Med användarfil, lönespecifikationsfil och integrationer med försystem på plats kan vi skapa en färdig förmånsportal. I en workshop verifierar vi att allt ser korrekt ut.

Lansera

Så snart du givit ditt slutgodkännande kan vi lansera till dina medarbetare, skicka automatiska välkomstmejl och hjälpa dig med andra stödjande aktiviteter.
Äntligen!

Kan det bli enklare?

keyboard_arrow_up